wp27a7a657_0f.jpg
wp609b9778.png
Secretariaat: Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela | Telefoon: 06 41 75 82 82 | e-mail:info@uitvaarthulpinnood.nl

Over ons          

          

De Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela is opgericht in de maand januari 1919.   

Onze uitvaartvereniging heeft meer dan 2400 leden. Ze heeft in haar bijna 100 jarig bestaan een vaste plaats in de Nieuwe Pekelder samenleving. Onze uitvaartvereniging is de enige uitvaartvereniging ter plaatse. Anders dan commerciƫle uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars heeft onze vereniging een duidelijk maatschappelijk sociaal doel zonder enig winstoogmerk. De uitvaartvereniging is er om haar leden behulpzaam te zijn bij een uitvaart.

 

Doel          

Het doel van onze vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en daarbij de overledene op de meest waardige wijze overeenkomstig zijn of haar wensen, naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen en te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. Tot op de dag van vandaag is onze vereniging daarom nog steeds niet commercieel.

 

Aangesloten bij          

Onze uitvaartvereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en via de Federatie aangesloten bij de landelijke koepel "Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties" te Loenen (GLD). Tevens zijn wij aangesloten bij de Ombudsman. Gemakshalve verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden van Nardus Samenwerkende uitvaartorganisaties. Zie www.nardus.eu          

 

Tegen betaling van een redelijk bedrag kunnen ook niet-leden een uitvaart laten verzorgen door onze

Uitvaartvereniging.

 

Geschiedenis          

Enige jaren geleden droeg de vereniging een andere naam. Ze hete destijds "Begrafenisvereniging Hulp in Nood". Daar er crematies worden uitgevoerd werd de aanhef aangepast in Uitvaartvereniging. Dekt beter de lading.

wpcb62aab2.png
wp501df892_0f.jpg
wp3551b865_0f.jpg
wpe126d6de_0f.jpg
wp453cf469.png