wp609b9778.png
         Secretariaat: Jozef Israëlslaan 4, 9663 BZ NIEUWE PEKELA        
          Telefoon: 0597-645415 - e-mail: info@uitvaarthulpinnood.nl         

Over ons          

          

De Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela is opgericht in de maand januari 1919.   

Onze uitvaartvereniging heeft meer dan 2500 leden. Ze heeft in haar meer dan 90 jarig bestaan een  

vaste plaats in de Nieuwe Pekelder samenleving. Onze uitvaartvereniging is de enige uitvaartvereniging  

ter plaatse. Anders dan commerciĆ«le uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars heeft onze vereniging  

een duidelijk maatschappelijk sociaal doel zonder enig winstoogmerk. De uitvaartvereniging is er om haar  

leden behulpzaam te zijn bij een uitvaart.

 

Doel          

Het doel van onze vereniging is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap,

onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en daarbij de overledene op de meest waardige  

wijze overeenkomstig zijn of haar wensen, naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen en te voorkomen

dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. Tot op de

dag van vandaag is onze vereniging daarom nog steeds niet commercieel.

 

Aangesloten bij          

Onze uitvaartvereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en via  

de Federatie aangesloten bij de landelijke koepel "Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties" te  

Loenen (GLD). Tevens zijn wij aangesloten bij de Ombudsman. Gemakshalve verwijzen wij naar  

de Algemene voorwaarden van Nardus Samenwerkende uitvaartorganisaties. Zie www.nardus.eu          

Tegen betaling van een redelijk bedrag kunnen ook niet-leden een uitvaart laten verzorgen door onze

Uitvaartvereniging.

 

Geschiedenis          

Enige jaren geleden droeg de vereniging een andere naam. Ze hete destijds "Begrafenisvereniging  

Hulp in Nood". Daar er crematies worden uitgevoerd werd de aanhef aangepast in Uitvaartvereniging.  

Dekt beter de lading.          

wpcb62aab2.png
wp501df892_0f.jpg
wp3551b865_0f.jpg
wpe126d6de_0f.jpg
wp27a7a657_0f.jpg
wp453cf469.png