wp27a7a657_0f.jpg
wp609b9778.png
Secretariaat: Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela | Telefoon: 06 41 75 82 82 | e-mail:info@uitvaarthulpinnood.nl

Lidmaatschap        

        

Pakketwaarden        

De pakketwaarde wordt door de vereniging uitgedrukt in een geldwaarde en vervolgens worden daarvoor werkzaamheden verricht. De gedane werkzaamheden kunnen bestaan uit het leveren van goederen en diensten. Ook staat het rouwcentrum volledig gratis ter beschikking van onze leden. Daarnaast hebben onze leden recht op een gereduceerd tarief bij onze uitvaartondernemer en bij diverse toeleveranciers van goederen.

        

Hoe word ik lid van de vereniging        

U kunt zich bij het secretariaat aanmelden voor het lidmaatschap van onze vereniging. Nieuwe leden betalen een intredebedrag na rato van hun leeftijd. Via het secretariaat kunt u informeren wat voor u de hoogte van het intredebedrag is.

        

Contributie       

Zoals bij elke vereniging betalen ook in onze vereniging de leden jaarlijks contributie. Dat is relatief gezien een laag bedrag voor een heel jaar. Bijvoorbeeld een gezin ongeacht het aantal kinderen tot 16 jaar betaalt voor begrafenislidmaatschap een bedrag van € 110,-- per jaar. Voor het crematielidmaatschap betaalt een gezin ongeacht het aantal kinderen tot 16 jaar een bedrag van € 168,-- per jaar.  

     

De contributiebedragen worden jaarlijks door de leden zelf tijdens de ledenvergadering vastgesteld. De pakketwaarden zijn voor begraven € 1.900,-- en voor cremeren € 2.500,--.     

     

Voor kinderen tot 16 jaar gelden andere pakketwaarden. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.    

      

     Leeftijd            contributie    contributie    

                               begraven       cremeren         

           

     Vanaf 16 jaar       € 55,00          € 84,00     

      

De vermelde bedragen zijn geldig tot 31 december 2018.      

      

De contributie wordt 1 maal per jaar via een acceptgirokaart geincasseerd. Automatische incasso is ook mogelijk. Hiervoor kunt u bij het secretariaat een machtigingskaart aanvragen.

     

       

 

wpcb62aab2.png
wp161b1828.png
wp453cf469.png