wp609b9778.png
         Secretariaat: Jozef Israëlslaan 4, 9663 BZ NIEUWE PEKELA        
          Telefoon: 0597-645415 - e-mail: info@uitvaarthulpinnood.nl         

Lidmaatschap        

        

Pakketwaarden        

De pakketwaarde wordt door de vereniging uitgedrukt in een      

geldwaarde en vervolgens worden daarvoor werkzaamheden verricht.      

De gedane werkzaamheden kunnen bestaan uit het leveren van goederen     

en diensten. Ook staat het rouwcentrum volledig gratis ter beschikking      

van onze leden.        

Daarnaast hebben onze leden recht op een gereduceerd tarief bij onze    

uitvaartondernemer en bij diverse toeleveranciers van goederen.        

        

Hoe word ik lid van de vereniging        

U kunt zich bij het secretariaat aanmelden voor het lidmaatschap van onze    

vereniging.        

Nieuwe leden betalen een intredebedrag na rato van hun leeftijd. Via het     

secretariaat kunt u informeren wat voor u de hoogte van het intredebedrag     

is.        

        

       

       

       

      

 

Zoals bij elke vereniging betalen ook in onze vereniging de      

leden jaarlijks contributie. Dat is relatief gezien een laag

bedrag voor een heel jaar.      

      

Bijvoorbeeld een gezin ongeacht het aantal kinderen tot 16      

jaar betaalt voor begrafenislidmaatschap een bedrag van      

€106,00 per jaar. Voor het crematielidmaatschap betaalt een      

gezin ongeacht het aantal kinderen tot 16 jaar een bedrag      

van €162,00 per jaar.      

De contributiebedragen worden jaarlijks door de leden zelf      

tijdens de ledenvergadering vastgesteld.      

De pakketwaarden zijn voor begraven € 1.900,00 en voor      

cremeren € 2.470,00.      

Voor kinderen tot 16 jaar gelden andere pakketwaarden. Deze      

zijn op aanvraag te verkrijgen.      

      

Ingaande 1 januari 2012 zijn er geen onderlinge verschillen meer in leeftijds categorieën met betrekking tot de       

hoogte van de contributie      

      

Leeftijd            contributie    contributie    

                        begraven      cremeren         

16 tot 25              €54,00            €82,00     

25 en ouder        €54,00            €82,00     

      

De vermelde bedragen zijn geldig tot 31 december 2016.      

De contributie wordt 1 maal per jaar via een acceptgirokaart      

geincasseerd. Automatische incasso is ook mogelijk.
Hiervoor kunt u bij het secretariaat een machtigingskaart aanvragen.     

     

       

 

wpcb62aab2.png
wp161b1828.png
wp27a7a657_0f.jpg
wp453cf469.png