Overlijden      

      

Waar moet men bij een overlijden aan denken?      

1. Bellen van een arts      

2. Wie moet er nog meer gewaarschuwd worden: Familie, buren of      

    kennissen?      

3. Bellen van onze vereniging of onze uitvaartondernemer die de      

    uitvaart voor u verzorgt.      

4. Is de overledene drager van een donorcodocil?      

5. Wie doet de eerste verzorging van de overledene?      

6. In welke kleding zal de overledene worden opgebaard?      

7. Waar zal de overledene worden opgebaard?      

8. Heeft de overledene een pacemaker? (ingeval van crematie)      

      

      

Het melden van een overlijden      

Voor het verzorgen van de uitvaart werkt de vereniging samen met      

Stout Uitvaartverzorging te Stadskanaal, die namens      

onze vereniging hun diensten verleent tegen een voor onze leden      

gereduceerd tarief. De nabestaande(n) krijgen alle ruimte om zelf      

invulling te geven omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is en      

respect voor de wens van de overledene medemens centrale sleutel-     

woorden voor onze uitvaartverzorgers zijn.      

 

Onze uitvaartverzorgers(ters) zijn 24 uur per dag voor u beschikbaar.      

U kunt een overlijden melden via ons secretariaat      

Telefoon: 0597-64 54 15.     

      

Maar u kunt ook rechtstreeks onze uitvaartondernemer zelf bellen.      

      

Stout uitvaartverzorging te Stadskanaal      

Telefoon: 0599-61 24 82.     

      

Nadat u ons een overlijden heeft gemeld      

      

Als u ons een overlijden heeft gemeld komt er namens onze vereniging een uitvaartverzorger(ster) bij u.

Hij of zij neemt voor u de verdere zorg voor de overledene op zich.      

      

De uitvaartverzorger(ster) zorgt ervoor dat de overledene wordt afgelegd en opgebaard.

Ook bespreekt hij of zij met de nabestaande(n) de mogelijkheden      

en wensen bij een uitvaart of crematie.

Daarnaast bespreekt hij of zij de verdere gang van zaken de komende dagen.      

Daarvoor wordt een opnameformulier gebruikt waarop alle afspraken, met de nabestaande(n) nauwkeurig worden vastgelegd.      

      

Bij al deze afspraken staat één ding centraal dat is de persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen geven.      

 

wp161b1828.png
diedel-wessels.png
wp609b9778.png
         Secretariaat: Jozef Israëlslaan 4, 9663 BZ NIEUWE PEKELA        
          Telefoon: 0597-645415 - e-mail: info@uitvaarthulpinnood.nl         
wpcb62aab2.png
wp27a7a657_0f.jpg
wp453cf469.png