wp27a7a657_0f.jpg

Overlijden      

      

Waar moet men bij een overlijden aan denken?      

1. Bellen van een arts      

2. Wie moet er nog meer gewaarschuwd worden: Familie, buren of kennissen?     

3. Bellen van onze vereniging of onze uitvaartondernemer die de uitvaart voor u verzorgt.     

4. Is de overledene drager van een donorcodicil?      

5. Wie doet de eerste verzorging van de overledene?      

6. In welke kleding zal de overledene worden opgebaard?      

7. Waar zal de overledene worden opgebaard?      

8. Heeft de overledene een pacemaker? (ingeval van crematie)      

      

Het melden van een overlijden      

Voor het verzorgen van de uitvaart werkt de vereniging samen met Stout Uitvaartverzorging te Stadskanaal, die namens onze vereniging hun diensten verleent tegen een voor onze leden gereduceerd tarief. De nabestaande(n) krijgen alle ruimte om zelf invulling te geven omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is en respect voor de wens van de overledene medemens centrale sleutelwoorden voor onze

Onze uitvaartverzorgers(ters) zijn 24 uur per dag voor u beschikbaar.      

U kunt een overlijden melden via ons secretariaat.       Telefoon: 06 41 75 82 82.      

    

Maar u kunt ook rechtstreeks onze uitvaartondernemer zelf bellen.      

Stout uitvaartverzorging te Stadskanaal   Telefoon: 0599 61 24 82.  

    

Nadat u ons een overlijden heeft gemeld      

Als u ons een overlijden heeft gemeld komt er namens onze vereniging een uitvaartverzorger(ster) bij u. Hij of zij neemt voor u de verdere zorg voor de overledene op zich. De uitvaartverzorger(ster) zorgt ervoor dat de overledene wordt afgelegd en opgebaard. Ook bespreekt hij of zij met de nabestaande(n) de mogelijkheden en wensen bij een uitvaart of crematie. Daarnaast bespreekt hij of zij de verdere gang van zaken de komende dagen. Daarvoor wordt een opnameformulier gebruikt waarop alle afspraken, met de nabestaande(n) nauwkeurig worden vastgelegd.

      

Bij al deze afspraken staat één ding centraal dat is de persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen geven.      

 

wp161b1828.png
diedel-wessels.png
wp609b9778.png
Secretariaat: Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela | Telefoon: 06 41 75 82 82 | e-mail:info@uitvaarthulpinnood.nl
wpcb62aab2.png
wp453cf469.png
<<